Sondag 24 November 2019

Liturgie oggend:

  Lofpsalm: Ps 46:1,3,4
  Geloofsbelydenis: SB 11-2:1,2,4
  Verootmoediging: Ps 86:2,3,6
  Vryspraak: Ps 73:10,11,12
  Antwoord: SB 2-2:1,2,3
  Teks: Romeine 8:28
  Tema: Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk.
 

In ons teks leer ons 'n baie troosvolle waarheid, wat ons ons eie moet maak en waaraan ons moet vashou. Paulus skryf “ons weet”. Dit is iets wat jy as gelowige moet weet en waarmee jy veral moet werk in tye van swaarkry. Die waarheid wat jy moet weet, is dat alles ten goede meewerk. Dit wil nie sê dat alles wat in jou lewe gebeur, goed is nie. Daar gebeur ook slegte en verkeerde dinge. Dit werk egter ten goede mee. Dit werk na 'n goeie doel toe. Dit gebeur nie vanself of outomaties dat dit ten goede meewerk nie. Dit is God wat dit so beskik en bestuur dat Hy sy verhewe doel met jou bereik.

Vir wie geld hierdie belofte? Vir wie is dit waar dat alles in hulle lewe ten goede meewerk? Dit is nie 'n algemene belofte wat vir alle mense geld nie. Ons teks gee twee kwalifikasies vir die belofte. Die eerste kwalifikasie is dat dit waar is vir dié mense wat vir God liefhet. Vir mense wat nie vir God liefhet nie, werk alles nie ten goede nie, maar ten kwade mee. Jy kan nie aan hierdie belofte vashou, sonder om ook die lewensbelangrike vraag te antwoord of jy vir God liefhet nie.

Die tweede kwalifikasie beskryf dieselfde groep mense as wat die eerste kwalifikasie doen. Dit gaan die eerste kwalifikasie vooraf. Dit sê waarom jy vir God liefhet. Jy het Hom lief, omdat Hy jou volgens sy besluit geroep het. Hy het jou eerste liefgehad en jou geroep en tot geloof gebring deur sy Heilige Gees. Hy het vir jou 'n goeie doel in die oog, al lyk dit dalk nie altyd uit jou omstandighede so nie. Hou vas aan hierdie wonderlike belofte van God!

Liturgie aand:

  Lofpsalm: Ps 149:1,2,3,4
  Woorddiens: Ps 33:5,6,11
  Antwoord: SB 1-1:1,2,3
    Ps 36:2,3
  Teks: Romeine 8:29,30
  Tema: Die goue ketting van God se verlossing.
 

'n Ketting is net so sterk soos die swakste skakel in die ketting. Na ons teksgedeelte word daar verwys as die goue ketting van God se verlossing en daar word vyf skakels van die ketting genoem. Hierdie goue ketting gee vir ons die rede waarom ons seker kan wees van die belofte van vers 28, naamlik dat alle dinge ten goede meewerk vir hulle wat God liefhet, vir hulle wat Hy volgens sy besluit geroep het.

God het nog altyd vir hulle die goeie in die oog gehad. God se goeie werke teenoor hulle begin in die verlede – voorkennis en verordinering. Dit duur voort in die hede – roeping en regverdiging. En dit sal ook aanhou in die toekoms tot met die wederkoms van Jesus Christus en daarna – verheerliking. Al vyf hierdie skakels wat genoem word, is God se werk waardeur Hy die mens verlos, waardeur Hy goed doen aan die mens.

Ons teksgedeelte leer ons ook wat God se ewige doel is, waarom Hy ons verlos. God verlos ons om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat sy Seun baie broers kan hê van wie Hy die Eerste is. In ons verlossing gaan dit oor die voortreflikheid van die Seun van God. Hy word daardeur verheerlik. In die eerste plek gaan ons verlossing dus nie oor ons nie, maar oor die Seun. Hy moet baie broers en susters hê van wie Hy die Eerste is. Hulle is deur God bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van die Seun. God word deur ons geëer wanneer ons deur die Heilige Gees vernuwe word na die beeld van die Seun. Hy word geëer as ons ons sekerheid vind in sy werk en ons hoop daarop bou.