Sondag 13 Januarie 2019

Liturgie oggend:

  Lofpsalm: Ps 122:1,2
  Geloofsbelydenis: Ps 131:1,2,3
  Verootmoediging: Ps 40:6,8
  Vryspraak: Ps 71:9,10,12,14
  Antwoord: SB 15-7:1,2,5
  Teks: Psalm 125
  Tema: So is die Here rondom sy volk.
 

Terwyl die pelgrims op pad is na Jerusalem, is daar die besorgdheid waarvan ons in vers 3 lees, naamlik die “septer van goddeloosheid”. Daar is goddelose mense in magsposisies; mense wat hulle nie steur aan God en sy Wil nie; mense wat dalk selfs die spot sal dryf met die pelgrims wat optrek na Jerusalem om die Here daar te gaan dien. Hierdie goddelose mense in magsposisies en die slegte invloed wat van hulle uitgaan, kan selfs tot gevolg hê dat regverdiges verkeerde dinge begin doen.

Psalm 125 laat ons sien waarom die pelgrims wel optrek ten spyte van die septer van goddeloosheid. Hulle is op pad na Jerusalem, omdat hulle op die Here vertrou. Daarom is daar by hulle sekerheid en stabiliteit. Twee beelde in die Psalm lig dit pragtig uit (vers 1,2): hulle is soos die Sionsberg wat nie wankel nie, maar wat bly tot in ewigheid; en die Here is rondom sy volk tot in ewigheid, soos die berge is rondom Jerusalem. God is hulle Hulp en daarom is hulle veilig. Niks sal hulle uit die Here se Hand ruk nie.

Hulle vertrou op God en daarom bid hulle dat die Here goed sal doen aan die goeies en opregtes van hart (vers 4). Met daardie bede en ook die wete dat die Here diegene wat op krom paaie wegdraai sal laat vergaan, bid hulle ook om vrede vir Israel terwyl hulle optrek.

Psalm 125 is in en deur Jesus Christus vervul. Hy het God vertrou op sy pelgrimstog. Die septer van goddeloosheid het nie oor Hom getriomfeer nie, al het dit gelyk of Hy daaraan uitgelewer was. Hy het gebid en Hy bid steeds vir die goeies en opregtes van hart. Sy Gees gee aan ons vrede, geloof en vertroue om hierdie jaar met sekerheid op God se pad te loop.

Liturgie aand:

  Lofpsalm: Ps 104:1,17,18,20
  Woorddiens: Ps 94:5,6,10
  Antwoord: Ps 2:1,6
    SB 18-1:4,5,6
  Teks: Matteus 27:22
  Tema: Wat moet ek dan met Jesus doen?
 

Hier aan die begin van 'n nuwe jaar is dit goed dat ons aandag gee aan die vraag wat Pilatus formuleer en waarmee elke enkele mens gekonfronteer word. Die vraag is: “Wat moet ek dan doen met Jesus wat Christus genoem word?” In hierdie geskiedenis kry ons drie antwoorde op die vraag: dié van Pilatus, dié van sy vrou en dié van die Jode.

Pilatus het geweet dat Jesus onskuldig was, maar uit vrees vir die Jode en as gevolg van sy eie politieke loopbaan, kom hy nie sover om Jesus onskuldig te verklaar nie. Hy probeer sy verantwoordelikheid afskuif, deur dit die verantwoordelikheid van die Joodse volk te maak. Pilatus weet wat hy met Jesus moet doen, maar hy doen dit nie.

Pilatus se vrou laat weet vir hom dat hy niks met Jesus te doen moet hê nie, omdat sy 'n verskriklike droom oor Hom gehad het. Sy probeer die vraag omseil. Moet niks met Hom te doen hê nie. Omseil die probleem. Moenie JA sê nie, moet ook nie NEE sê nie.

Die Jode het Jesus verwerp. Hulle het nie 'n probleem gehad om die vraag te antwoord nie. Hulle skree: Kruisig Hom! Laat sy bloed op ons en op ons kinders kom! Laat Barabbas vrykom!

Wat moet ek dan met Jesus doen? Glo in Hom as die Christus, die Seun van God. Hy was nie uitgelewer aan dit wat met Hom daardie Vrydag gebeur het nie. Hy het die kruis doelbewus tegemoet gegaan, om vir ons sondes te betaal. Beantwoord sy liefde met jou liefde, luister na Hom, gehoorsaam Hom.