Sondag 15 Oktober 2017

Liturgie oggend:

  Lofpsalm: Ps 149:1,2
  Verootmoediging: Ps 40:3,4
  Vryspraak: SB 18-1:1,6
  Antwoord: SB 1-1:3,7
  Teks: Openbaring 7:9, 14-17
  Tema: Na die dood ... by Christus!
 

Ons Here Jesus wys vir Johannes op Patmos hoe dit gesteld is met die gelowiges wat reeds gesterf het. Wat hy sien is wonderlik. Hulle is by Christus, voor sy troon. Hulle het wit klere aan – hulle is sonder sonde. Hulle dien Hom dag en nag in sy tempel. Hulle is permanent in die teenwoordigheid van Christus. Die daaglikse stryd en hartseer en probleme van hierdie lewe is vir goed verby. Hulle is by “die fonteine met die water van die lewe” – vir altyd. Hulle is salig. Dit is 'n heerlikheid wat Christus vir ons verwerf het, en waarheen Hy ook met ons op pad is en waarna ons maar net kan uitsien.

Liturgie aand:

  Lofpsalm: Ps 148:1,5
  Woorddiens: Ps 93:1,2,3,4
  Antwoord: Ps 89:1,2,6,7
    SB 18-7:1,8,9,10
  Teks: 2 Samuel 7:5,11
  Tema: So word die Huis van die Here gebou.
 

Ons teksgedeelte vertel van Dawid se voorneme om vir die Here 'n huis te bou. Hy het na sy eie huis gekyk wat met sederhout versier was, terwyl die ark van God in 'n tent gestaan het en dit het nie vir hom geklop nie. God kon nie so 'n lae plek in Dawid se koninkryk ontvang, dat die ark in 'n eenvoudige tent moes staan nie. Die profeet Natan het dadelik Dawid se goeie voorneme ondersteun.

God het die profeet Natan egter opdrag gegee om vir Dawid te gaan sê dat hy nie vir God 'n huis sal bou nie. Die Here herinner Dawid dat Hy hom agter die kleinvee weggevat het om oor Israel te heers. Alles wat Dawid was, was hy omdat God hom uitgekies het en hom genadig was. God beloof dan dat Hy vir Dawid 'n koningshuis sal oprig. In die belofte dat die troon en die koningskap van Dawid vir altyd sal voortbestaan hoor ons die belofte van die Messias Koning wat vir ewig sal regeer.

Dawid is vol verwondering oor God se genade en beloftes wat Hy aan hom toegesê het. Ook ons moet verwonderd wees dat God se Huis nie gebou word deur dit wat ons doen nie, maar deur dit wat God doen. En in die bou van sy Huis, bewys God aan ons ontsaglike genade. Ons word deel van sy Kerk deurdat God ons optel en inbou as lewende stene. Daarom moet ons ons afvra: Hoe antwoord ek met my mond en met my hande op die wonder van God se genade? Wat kom daar van die bou aan die Huis van die Here in my lewe?